Krajina Kokořínska na starých mapách

Staré mapy nám umožňují podívat se na historický obraz krajiny tak, jak vypadala před více než 200 lety. Na krajinu, ve které se intenzivně hospodařilo a zároveň se přihlíželo k zachování jejích základních funkcí. Malá políčka bránila vzniku eroze, rozptýlená zeleň v krajině, úvozy a remízky poskytovaly zvěři úkryt a bezpečí. Člověk důvěrně znal krajinu ve které po staletí žil a hospodařil. Věděl, kde nesmí stavět domy, na místech, kde docházelo k pravidelným záplavám. Věděl, že když budou v krajině hospodařit správně, tak se jim krajina odmění. Znalost historického stavu struktury krajiny  je důležitá pro současnost. Při plánování, obnově a hospodaření v krajině by se nemělo zapomínat na zkušenosti našich předků.
Soubor starých map krajiny Kokořínska vytvořili  v rámci výuky
studenti katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Více na internetových stránkách http://oldmaps.geolab.cz.
Soubory map jsou prezentovány v aplikaci
Zoomify, která umožňuje přiblížení obrazu ve vysokém detailu - www.zoomify.com.

Krajina Kokořínska:
-
na Müllerově mapě Čech z roku 1720 - info
- na mapě 1. vojenského mapování - info
- na mapě 2. vojenského mapování - info
- podle katastrálních území.

Aplikace vznikla ve spolupráci s internetovým serverem www.kokorin.info a cílem je poskytnout návštěvníkům netradiční pohled do historie krajiny Kokořínska.


© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP - e-mail: oldmaps(at)geolab.cz - www.kokorin.info