Krajina Kokořínska na mapách Stabilního katastru

Vznik Stabilního katastru byl spojen s rostoucí potřebou habsburského státního aparátu zvýšit příjmy plynoucí z daní, což předpokládalo podchytit všechny potenciální plátce, stanovit rozsah jejich majetku a určit výši daně. Nezbytným podkladem pro tyto operace byly společně se statistickými údaji také katastrální mapy.

Katastrální operát Stabilního katastru je tvořen třemi dílčími soubory: 
- vceňovací operát – dokumenty a protokoly, jež jsou výsledkem srovnávacích a bonitačních šetření, tvoří podklad pro vlastní ocenění pozemků 
-  písemný operát – údaje k jednotlivým parcelám (majitel, výměra, pěstovaná plodina, bonitní třída a čistý výnos)
- měřický operát – originální mapy, povinné císařské otisky, speciální mapy, ad.

Více informací o mapách Stabilního katastru naleznete na stránkách archivu ČÚZK.

Katastrální území - Bosyně - Březinka - Dobřeň - Jestřebice - Kanina - Kokořín - Mšeno - Nebužely - Olešno - Sedlec - Šemanovice - Sitné - Truskavna - Tubož - Velký Újezd - Vysoká

Bosyně katastrální území

Bosyně obec

 

Březinka katastrální území

Březinka obec

Dobřeň katastrální území

Dobřeň obec

 

 nahoru

Jestřebice katastrální území

Jestřebice obec

Kanina katastrální území

Kanina obec

 

Kokořín katastrální území

Kokořín obec

 nahoru

Mšeno katastrální území

Mšeno obec

Nebužely katastrální území

Nebužely obec

Olešno katastrální území

Olešno obec

 nahoru

Sedlec katastrální území

Sedlec obec

Šemanovice katastrální území

Šemanovice obec

Sitné katastrální území

Sitné obec

 nahoru

Truskavna katastrální území

Truskavna obec

Tubož katastrální území

Tubož obec

Velký Újezd katastrální území

Velký Újezd obec

 nahoru

Vysoká katastrální území

Vysoká obec 

© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP - e-mail: oldmaps(at)geolab.cz