Město Most v polovině 19. století na mapě stabilního katastru 1 : 2 880
 

MAPA STABILNÍHO KATASTRU 1:2 880
Ručně kolorovaný otisk originální mapy stabilního katastru z roku 1843 určený k archivaci ve vídeňském
Centrálním archivu pozemkového katastru, tzv. císařský otisk.
Mapa je součástí měřického operátu stabilního katastru.
©
Laboratoř geoinformatiky UJEP
© Ústřední archiv zeměměřictví a katastru