Projekty Laboratoře geoinformatiky
Katedra geoinformatiky
Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ukončené projekty a ty ještě starší  zde.

Osobně  v současné době další projekty neřeším a ani nejsem členem projektových týmů.

Projekty NAKI - WWW stránky projektů
Projekty v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK ČR

  Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví
- www
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem - hlavní řešitel
Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP - spoluřešitel. 2011 - 2015.

  Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví - www
Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP jako hlavní řešitel a katedra mapování a kartografie FSv ČVUT jako spoluřešitel. 2012 - 2015.

  Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén -
www
Moravská zemská knihovna - hlavní řešitel - stránky projektu
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta - spoluřešitel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí - spoluřešitel, 2012 - 2015.

  Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
NPÚ pracoviště Ústí nad Labem - hlavní řešitel
Centrum dokumentace a digitalizace KHI FF UJEP
V projektu jsem jako člen geoinformačního týmu - 3D skenování a vizualizace. Metody dokumentace. 2012 - 2015 - www - oficiální stránky projektu

Projekt EU

ArchaeoMontan - projekt v rámci programu Cíl 3. Stránky projektu se připravují společné se spoluřešiteli.  2012 - 2014 - www - hlavní stránky projektu - modelové území.

Spolupráce s praxí

- Dokumentace hradu Bečov nad Teplou (GEODATA, s.r.o. Sokolov) - laserové skenování - kaple - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP, 2000 - 2020, webmaster