Laboratoř geoinformatiky
vznikla v průběhu roku 2001 jako výzkumné pracoviště s celouniverzitní působností. Její založení bylo financováno z projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a z prostředků FŽP UJEP.  Ve své činnosti se laboratoř zaměřuje na problematiku využití geoinformačních technologií, především geografických informačních systémů (GIS) a metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v oblasti životního prostředí a v archeologii. Od roku 2001 zajišťuje kompletní služby (geodézie, kartografie, GIS, DPZ a GPS) při archeologickém výzkumu Českého egyptologického ústavu FF UK Praha na území českých koncesí v Egyptě - Abúsír a egyptská Západní poušť. Od roku 2009 jsme začali působit i v Súdánu.

Stránky oldmaps.geolab.cz navštívilo více než 2 miliónu zájemců o staré mapy z celého světa.

Naši partneři

Spolupracujeme

Datasystem Teplice, s.r.o.

 

Sportareál Klíny

Česká agentura pro životní prostředí

Satelitní atlas pyramid