Aktivity  laboratoře ...

  :: Prezentace starých map Čech, Moravy a Slezska -  http://oldmaps.geolab.cz
  ::
Geoinformatika při archeologickém výzkumu v Egyptě  - http://egypt.geolab.cz
 ::  Projekt GA ČR - Výzkum egyptské Západní pouště - http://westerndesert.geolab.cz
  :: Stránky projektů laboratoře a katedry informatiky a geoinformatiky - http://projekty.geolab.cz 
  
   ... a poskytované služby


  ::
poradenství v oblasti geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země,
     v geodézii a kartografii;
  :: tvorba aplikace Zoomify pro prezentaci rastrových obrázků ve vysokém stupni rozlišení
  :: aplikace v prostředí Internetu - mapové servery, tvorba www,
  :: tvorba, úprava a aktualizace GIS dat, grafické výstupy, kartografické produkty
  :: staré mapy v prostředí GIS - příprava dat, interpretace
  ::
krajinně-ekologické studie, rekonstrukční mapy, interpretace, analýzy a syntézy