Laboratoř geoinformatiky

Laboratoř geoinformatiky vznikla v průběhu roku 2001 jako výzkumné pracoviště s celouniverzitní působností. Její založení bylo financováno z projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a z prostředků FŽP UJEP.  
Ve své činnosti se laboratoř zaměřuje na problematiku využití geoinformačních technologií, především geografických informačních systémů (GIS) a metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v oblasti životního prostředí a v archeologii.
Od roku 2001 zajišťuje kompletní služby (geodézie, kartografie, GIS, DPZ a GPS) při archeologickém výzkumu Českého egyptologického ústavu FF UK Praha
na území českých koncesí v Egyptě - Abúsír a egyptská Západní poušť. Od roku 2009 jsme začali působit i v Súdánu.


Stránky v přípravě
více na http://bruna.geolab.cz